e-Book: Wie, Wat en Wanneer in Nederweert

Nederweerts Verleden

Actie

e-Book: Wie, Wat en Wanneer in Nederweert

14.95 9.95

Beschrijving

Titel: Wie, Wat en Wanneer in Nederweert. Lijst van ambtsdragers, functionarissen en ambachtslieden 1400-1950

Uitgave: 2021, 250 pagina’s. LET OP: Alleen leverbaar als e-Book. Na bestelling wordt het e-Book u als pdf toegestuurd per e-mail.

Dit boek is een naslagwerk, geen leesboek. Dé ideale vraagbaak voor iedereen die geïnteresseerd is in familiegeschiedenis en genealogie in en over Nederweert.

Als U wilt weten wat het ambacht of ambt was van Uw voorouders uit de gemeente Nederweert (inclusief Ospel en Leveroy), dan is deze beroepenindex een handige bron. Een onmisbare aanvulling voor stamboomonderzoekers die hun genealogie willen ’aankleden’. De lijsten zijn samengesteld door Alfons Bruekers. Ontstaan door meer dan 40 jaar verzamelen van duizenden losse vermeldingen van beroepen in rekeningen, testamenten, brieven, kasboeken en andere bronnen uit de voor Nederweert relevante archieven in Nederweert, Weert en Maastricht.

Vrijwel alle ambtsdragers uit het kerkelijke en gemeentelijke overheidsapparaat zijn opgenomen (van burgemeester tot nachtwaker en van timmerman tot schoolmeester). Uit de private sector zijn over het algemeen alleen die beroepen opgenomen waarbij sprake was van gildelidmaatschap en dus meesterschap (ambachten als timmerman, smid, metselaar en slager). Hoewel ze niet als ‘beroep’ te classificeren zijn, bevat deze publicatie ook lijsten van leden van broederschappen, telefoonabonnees en lijsten van kerkelijk gevormden. De gekozen periode loopt vanaf de late middeleeuwen tot ongeveer het jaar 1900. In de meeste gevallen is de aanvang van de Franse tijd (1795) als scheidingsjaar genomen. Bij sommige beroepsgroepen loopt de lijst door tot diep in de twintigste eeuw.

 

ATTENTIE: De lijsten worden jaarlijks aangevuld en zijn eigenlijk nooit compleet omdat steeds weer nieuwe gegevens opduiken. Met name de lijsten uit de negentiende en twintigste eeuw zijn nog verre van volledig, maar zullen in de nabije toekomst worden gecompleteerd. In 2022 zal een nieuwe en bijgewerkte editie verschijnen.

 

Artikelnummer: 6-1-1 Categorieën: , ,