Privacybeleid

Voorwaarden

1. Via Shop24 op Nederweert24 bieden bedrijven tegoedbonnen aan voor diensten of goederen die door deze bedrijven worden geleverd. Nederweert24 is niet gehouden tot het leveren van de diensten of goederen zoals vermeld op de tegoedbonnen, maar verbindt zich er toe dat de tegoedbon het recht geeft op het leveren van de diensten of goederen door het partnerbedrijf, mits wordt voldaan aan de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

2. De website www.shop.nederweert24.nl, evenals het verkoopsysteem van de tegoedbonnen, worden geëxploiteerd door: Nederweert24, Budschop 13, 6031 AJ Nederweert.

3. Indien je gebruik maakt van de diensten van Shop24 stem je in met de Algemene Voorwaarden van Nederweert24.

4. Aankoop verrichten

4.1 Ga naar de website www.shop.nederweert24.nl
4.2 Je komt op de pagina ‘Bekijk de shop’. Hier zijn alle tegoedbonnen te vinden. Bekijk de tegoedbon door op de titel of op de afbeelding te klikken.
4.3 Zorg dat je een account hebt. Ga naar het kopje ‘account’ en maak zelf een account aan. Zonder account kun je geen aankopen verrichten.
4.4 Selecteer de hoeveelheid tegoedbonnen en klik vervolgens op ‘in winkelmand’. Je kunt je selectie bekijken door op het kopje ‘winkelmand bekijken’ te klikken. Hier kun je het aantal tegoedbonnen aanpassen, je selectie(s) ongedaan maken, of een kortingsbon toepassen.
4.5 Ga naar ‘afrekenen’ om jouw aankoop af te ronden. Vul jouw factuurgegevens in door het formulier in te vullen. Heb je een speciale notitie, dan kun je dat onder ‘extra informatie’ toevoegen. Je kunt je betaling voldoen via PayPal of iDEAL. Klik op ‘ Ik heb de algemene voorwaarden van de website gelezen en ga hiermee akkoord ‘ en ga naar ‘ bestelling plaatsen’.

5. De duur van de verkoop van een tegoedbon is beperkt en wordt per aanbod vastgesteld door Nederweert24 en het partnerbedrijf. De aankoop van de tegoedbon is alleen binnen deze duur mogelijk.

6. Na het succesvol ontvangen van de betaling aan Nederweert24 komt de verkoop van de tegoedbon tot stand. Indien het te betalen bedrag niet kan worden geïnd, komt de verkoop van de tegoedbon niet tot stand.

7. Na het succesvol afsluiten van de koopprocedure en na het ontvangen van de betaling op de rekening van Nederweert24, wordt de tegoedbon in het aangegeven WowDeal account geplaatst.

8. Alle tegoedbonnen zijn voorzien van een uniek codenummer. Het partnerbedrijf controleert bij het verzilveren van de tegoedbon de geldigheid van het unieke codenummer. De tegoedbon kan worden overgedragen aan derden. Het vermenigvuldigen of wijzigen van de tegoedbon wordt als fraude gezien en is strikt verboden. In het geval van een onderbouwde verdenking van fraude behoudt Nederweert24 én het partnerbedrijf zich het recht voor juridische stappen te ondernemen.

ADVERTISING

9. Iedere tegoedbon kan slechts één keer worden gebruikt. De consument is zelf verantwoordelijk zich op de hoogte te stellen van inhoud en voorwaarden van een specifieke aanbieding. Nederweert24 is verantwoordelijk de inhoud en voorwaarden op een duidelijke manier weer te geven. Tenzij anders is aangegeven, kunnen de tegoedbonnen niet in combinatie met andere aanbiedingen worden gebruikt. Ook indien de waarde van de tegoedbon niet volledig wordt gebruikt, vervalt de waarde na het gebruik van de tegoedbon. Restitutie is niet mogelijk.

10. Nederweert24 behoudt het recht om een beperkt aantal tegoedbonnen te verkopen. Hierdoor kan het voorkomen dat een tegoedbon op uitverkocht komt te staan. Op dat moment kan de tegoedbon niet meer worden aangekocht.

11. De gebruiker dient de tegoedbon binnen de aangegeven geldigheidsduur, indien deze is vermeld, bij het partnerbedrijf te verzilveren. Na het aflopen van de geldigheidsduur, wordt de tegoedbon ongeldig verklaard en vervalt het recht op de prestatie van het partnerbedrijf.

12. Nederweert24 is verantwoordelijk voor het feit dat het partnerbedrijf de tegoedbon verzilverd, oftewel de prestatie zoals vermeld op de tegoedbon nakomt, binnen de gestelde algemene voorwaarden. Indien het partnerbedrijf de tegoedbon niet verzilverd, zonder dat de klant hiervoor verantwoordelijk is, wordt de betaalde koopprijs voor de tegoedbon door Nederweert24 vergoed aan de consument. Daarnaast is Nederweert niet verplicht tot restitutie- en /of schadeloosstellingbetalingen. Nederweert24 is niet verantwoordelijk voor de prestatie die wordt geboden door het partnerbedrijf. Het partnerbedrijf is verantwoordelijk voor de prestatie zoals vermeld in de tegoedbon. Nederweert24 is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van het partnerbedrijf bij het leveren van de prestatie. Mochten er bij het verzilveren van de tegoedbon of bij het leveren van een prestatie problemen ontstaan, dan zal Nederweert24 trachten een passende oplossing te vinden. In dat geval dien je binnen 7 dagen na het ontstaan van het probleem een e-mailbericht aan shop@nederweert24.nl te sturen.

13. Nederweert24 is niet verantwoordelijk voor onderbrekingen in de dienstverlening, veroorzaakt door het internet, welke buiten het werkgebied van Nederweert24 liggen. In dat geval is Nederweert24 niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens tijdens het verzenden van informatie over het internet. Ondanks het feit dat Nederweert24 zich volledig inzet om www.shop.nederweert24.nl continue en optimaal te laten functioneren, is het mogelijk dat de site tijdelijk niet beschikbaar is, door bijvoorbeeld het plegen van onderhoud aan www.shop.nederweert24.nl.

14. Nederweert24 heeft te allen tijde het recht wijzigingen door te voeren met betrekking tot het stopzetten van haar activiteiten, de inhoud, uren van beschikbaarheid en apparatuur die nodig is voor toegang of gebruik van de site.

15. www.shop.nederweert24.nl maakt gebruik van cookies ten behoeve van demografische en gebruikers gerelateerde statistieken en registreert hiermee informatie van technische aard, zoals het type browser, IP-nummer, etc.

16. Nederweert24 en de partnerbedrijven behouden zich alle auteurs- en andere rechten voor om de gepubliceerde inhoud, informatie, foto’s, video’s en databases (hieronder ‘beschermd eigendom’ genoemd) te gebruiken. Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgave aan derden en/of anderszins gebruik van het beschermd eigendom zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederweert24 of van de betreffende bedrijfspartner is uitdrukkelijk verboden.

17. Nederweert24 is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen, in verband met gewijzigde wettelijke eisen of functionele veranderingen.

18. Met de aankoop van een tegoedbon gaat de consument akkoord met het feit dat Nederweert24 de persoonsgegevens opslaat en gebruikt voor het toezenden van aanbiedingen of nieuwsfeiten van Nederweert24. De consument kan deze toestemming op ieder moment zonder reden herroepen, waardoor hij/zij geen aanbiedingen of nieuwsfeiten meer van Nederweert24 zal ontvangen. De consument dient deze herroeping per e-mail te sturen naar redactie@nederweert24.nl.

19. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de met de contractpartner gesloten overeenkomst geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de overeenkomst niet.

20. Op deze gebruiksvoorwaarden en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing. Door het gebruik van deze site, stemt de eindgebruiker ermee in dat alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of een verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of de prestaties, schending of beëindiging daarvan, op of van de site, worden beslecht door de arbitrage in Roermond, onder de regels van arbitrage van de Nederlandse Staat. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze gebruiksvoorwaarden zullen, voor zover niet in der minne op te lossen, met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond.